PRAVIN DYECHEM PVT. LTD.
Vinyl Sulphone Ester

Vinyl Sulphone Ester

Send Inquiry

we are Vinyl Sulphone Ester manufacturer, Vinyl Sulphone Ester supplier, Vinyl Sulphone Ester producer, Vinyl Sulphone Ester exporter, Vinyl Sulphone Ester production center, Vinyl Sulphone Ester compnay

CAS No2494-89-5
FormulaC8H11NO6S2
Molecular Weight281.31
Synonyms4-((2-Sulfatoethyl)sulfonyl)aniline;2-((p-Aminophenyl)sulphonyl)ethyl hydrogensulphate;2-(4-Aminophenyl)sulfonylethyl hydrogen sulfate;Ethanol, 2-((4-aminophenyl)sulfonyl)-, hydrogen sulfate (ester);Ethanol, 2-sulfanilyl-, hydrogen sulfate (ester);AC1Q6UEF;AC1L2P5G;4-(Ethylsulfurate sulfonyl)aniline;4-Aminobenzenesulfonylethylsulfuric acid;
EINECS219-669-7
Density1.608 g/cm3