PRAVIN DYECHEM PVT. LTD.
Aniline 2,4 Disulphonic Acid

Aniline 2,4 Disulphonic Acid

Send Inquiry
CAS No137-51-9
FormulaC6H7NO6S2
Molecular Weight253.25
Synonymsm-Benzenedisulfonicacid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI);1-Amino-2,4-benzenedisulfonic acid;2-Aminobenzene-1,5-disulfonic acid;4-Amino-1,3-benzenedisulfonic acid;4-Amino-m-benzenedisulfonic acid;
EINECS205-299-3
Density1.844 g/cm3
Melting Pointnull
Boiling Pointnull
Flash Pointnull
Solubilitynull
Appearancenull